ÚvodSlužbyInteligentní regulace tepla

Inteligentní regulace tepla

Timpex s.r.o.

Ve spolupráci s firmou Timpex s.r.o. Vám nabízíme ucelené řešení automatické regulace pro kamna a krby. Instalací automatické regulace hoření se zajistí až 30 % úspory tepelné energie.

Základní činnost Automatické regulace

Upravuje max. teplotu spalin a optimalizuje průběh hoření na úroveň max. využitelnosti vzniklé energie - nadbytečná energie neuniká do komínu. Prodlužuje proces hoření a interval přikládání. Automatická regulace hoření je řízena mikroprocesorovou řídící jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem 'Optimalizace hořícího procesu' a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do ohniště.

  • Snižuje spotřebu paliva
  • Zabraňuje přetopení topného systému
  • Zlepšuje tepelnou pohodu
  • Zvyšuje bezpečnost topení
  • Prodlužuje životnost topného systému
  • Ovládá dle typu regulace další externí komponenty
  • Znatelně zvyšuje účinnost topného systému
  • Signalizuje potřebu dalšího přiložení paliva

Úspory během hoření

1. část - od přiložení paliva do dosažení max. teploty.

Automatická regulace hoření upravuje množství vzduchu do topeniště s cílem max. účinnosti spalovacího procesu. V praxi tzn., že automatická regulace hoření omezí příliš rychlému nárustu teploty v topeništi, aby nedocházelo vlivem vysoké rychlosti spalin k přebytečnému úniku energie do komína.

2. část hoření - od dosažené max. teploty do zahájení žárového procesu.

Automatická regulace na základě historie průběhu hoření /rychlosti změny teploty a velikostí dosažené teploty / vypočítá sklon čí úhel regulační křivky teploty při dohořívání. Tímto se dosáhne optimálního průběhu uvolňování tepelné energie a prodloužení celkové doby hoření.

3. část hoření - žárový proces.

Žárový proces probíhá od ukončení aktivního hoření do doby předávání tepelné energie do interiéru. Energie žárového procesu představuje cca 30% z celkové energie paliva. Automatická regulace zajistí v toto době uzavření přívodu vzduchu do topeniště - tímto se zamezí úniku energie do komínového systému.

Praxe

V praxi automatická regulace zajišťuje optimální přísun vzduchu do topeniště v závislosti na teplotě spalin dle nastavených hodnot, které odpovídají parametrům použitého topeniště. Abychom nahradili automatickou regulaci ručním ovládáním regulační klapky primárního vzduchu musel by uživatel po celou dobu hoření pozorovat průběh hoření a přesně ve správném okamžiku změnit polohu klapky a to 20x za celý průběh hoření! Samozřejmě, je to nemožné …

V praxi se potvrzuje, že úspora odpovídá cca 30% - délka hoření se prodlužuje o 1/3 až 1/2 , přičemž četnost přikládání odpovídá taktéž úspoře cca 30%. Instalací automatické regulace hoření se navíc zvýší bezpečnost topení, životnost topného systému, zlepší hygiena prostředí.