ÚvodSlužbyRevize komínů

Revize komínů

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizní technik komínových systémů, nebo revizní technik spalinových cest.

Kdy provádět revizi

 • Před uvedením spalinové cesty do provozu.
 • Po každé stavební úpravě komína.
 • Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv.
 • Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv.
 • Po komínovém požáru.
 • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
 • Pro potřeby kolaudační řízení a pod.

Podmínky zpracování revize

 • Zabezpečit přístup do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín).
 • Znát informace o spotřebiči (typ, tepelný výkon, palivo).
 • Předložit projektovou dokumentaci, komínový štítek, certifikát komínu, dodavatele komínu.

Orientační ceník

 • Výpočet spalinové cesty: do 500,00 Kč bez DPH
 • Základní komínový průduch: od 1 000,00 Kč bez DPH
 • Každý další komínový průduch: od 800,00 Kč bez DPH
 • Dopravné: od 8,00 Kč bez DPH (do 15 km zdarma)